MOBG Bestyrelse

MOBGs bestyrelse består af en hovedformand, fire lokalformænd og en kasserer.

Hovedeformanden vælges hvert år af generalforsamlingen.

Han kan max sidde en 4-årig periode.

Herefter går jobbet videre til en efterfølgende klub.

Lokalformændene vælges ligeledes af generalforsamlingen

og vælges for et år ad gangen.

BESTYRELSEN

Hovedformand

Kurt Nymark

Smedebakken 43

8600 Silkeborg

Telf.: 40 32 44 22

E-mail:

kny@flex-data.dk

Lokalformand Silkeborg

Jens Anker Tvedebrink

Dybbølvej 11

8600 Silkeborg

Telf.: 40 34 31 39

E-mail:

jensanker@tvedebrink.dk

Lokalformand Horsens

Henrik Myhre

Stensballe Strandvej 23

8700 Horsens

Telf.: 30 59 33 41

E-mail:

naesset22@gmail.com


Lokalformand Aarhus

Wilhelm Krarup

Johs. Grosensvej 12

8250 Egå

Telf.: 40 27 97 88

E-mail:

wietk@mail.dk


Lokalformand Vejle

Finn Lund Jensen

Niels Juels Vej 35

7100 Vejle

Telf.: 20 24 26 55

E-mail:

finnogjette@gmail.com

Kasserer

Aksel L. Nielsen

Fænø Kalvvej 31

7000 Fredericia

Telf.: 24 46 50 99

E-mail: Aksel_L_Nielsen@yahoo.com

MIDTJYSK OLD BOYS GOLF