MOBG Bestyrelse

MOBGs bestyrelse består af en hovedformand, fire lokalformænd og en kasserer.

Hovedeformanden vælges hvert år af generalforsamlingen.

Han kan max sidde en 4-årig periode.

Herefter går jobbet videre til en efterfølgende klub.

Lokalformændene vælges ligeledes af generalforsamlingen

og vælges for et år ad gangen.

BESTYRELSEN

Hovedformand

Troels Tolstrup Jensen

Lysagervænget 35

8722 Hedensted

Telf.: 31 32 65 51

E-mail:

Troelsjensen@icloud.com

Lokalformand Silkeborg

Jens Anker Tvedebrink

Dybbølvej 11

8600 Silkeborg

Telf.: 40 34 31 39

E-mail:

jensanker@tvedebrink.dk

Lokalformand Horsens

Henrik Myhre

Stensballe Strandvej 23

8700 Horsens

Telf.: 30 59 33 41

E-mail:

naesset22@gmail.com


Lokalformand Aarhus

Wilhelm Krarup

Skåde Skovvej 26. 1. 2


8270 Højbjerg


Telf.: 40 27 97 88

E-mail:

wietk@mail.dk


Lokalformand Vejle

Holger Simonsen

Ved Bølgen 17, 4. tv.

7100 Vejle

Telf.: 52 50 81 37

E-mail:

simsen@tdcadsl.dk

Kasserer

Erik Simonsen

Kornvænget 52A

8600 Silkeborg

Telf.: 20 13 90 48

E-mail:

erik@simonsen.com

MIDTJYSK OLD BOYS GOLF