MOBG Bestyrelse

Bestyrelsen består af en hovedformand, fire lokalformænd og en kasserer.

Hovedeformanden vælges hvert år af generalforsamlingen.

Han kan max sidde en 4-årig periode. Herefter går jobbet videre til en efterfølgende klub.

Lokalformændene vælges ligeledes af generalforsamlingen og for et år ad gangen.

BESTYRELSEN

Hovedformand

Kurt Nymark

Smedebakken 43

8600 Silkeborg

Telf.: 4032 4422

E-mail:

kny@flex-data.dk

Lokalformand Vejle

Finn Lund Jensen

Niels Juels Vej 35

7100 Vejle

Telf.: 2024 2655

E-mail:

finnogjette@gmail.com

Lokalformand Silkeborg

Jens Anker Tvedebrink

Dybbølvej 11

8600 Silkeborg

Telf.: 4034 3139

E-mail:

jensanker@tvedebrink.dk

Kasserer

Aksel L. Nielsen

Fænø Kalvvej 31

7000 Fredericia

Telf.: 24465099

E-mail: Aksel_L_Nielsen@yahoo.com

Lokalformand Aarhus

Wilhelm Krarup

Johs. Grosensvej 12

8250 Egå

Telf.: 40279788

E-mail:

wietk@mail.dk


Lokalformand Horsens

Henrik Myhre

Næsset 22

8700 Horsens

Telf.: 3059 3341

E-mail:

naesset22@gmail.com

MIDTJYSK OLD BOYS GOLF